องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 [21 กันยายน 2566]
“โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว” ณ หอประชุมโรงเรียนสามพาดพิทยาคาร อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี [19 กันยายน 2566]
ลงพื้นที่ทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด ณ บ้านโนนคำมี หมู่ที่ 2 ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี [15 กันยายน 2566]
นายประจักษ์ ประภาการ นายกอบต.ห้วยสามพาด และ นางสาวดวงจันทร์ คุณโน รองนายกอบต. นายองอาจ ปิ่นละออ รองนายกอบต. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินช่วยเหลือเหตุวาตภัย บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงเหนือ... [14 กันยายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าก้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รพ.สต. ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

thumb_up Facebook อบต.ห้วยสามพาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายประจักษ์ ประภาการ
นายก อบต.ห้วยสามพาด
โทรศัพท์ : 089-445-9649
นายประจักษ์ ประภาการ
นายก อบต.ห้วยสามพาด
โทรศัพท์ : 089-445-9649

สถิติ sitemap
วันนี้ 54
เดือนนี้14,274
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)39,159
ทั้งหมด 91,935


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ