องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 พ.ย. 2566นายประจักษ์ ประภาการ นายกอบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต. และประชาชนในพื้นที่ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อพัฒนาชุมชน ณ ศาลาประชาคม... [29 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 27 พ.ย. 2566 นายประจักษ์ ประภาการ นายกอบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต. และประชาชนในพื้นที่ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยสามพาด โดย นายอิทธิพล พันโยศรี ... [28 พฤศจิกายน 2566]
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ตำบลห้วยสามพาด (ครั้งที่ 4) [24 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 22 พ.ย. 2566 นายประจักษ์ ประภาการ นายกอบต.ห้วยสามพาด มอบหมาย นางสาวดวงจันทร์ คุณโน รองนายกอบต.นางสาริกา พนารัตน์... [22 พฤศจิกายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
แผนการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
แผนการดำเนินงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

thumb_up Facebook อบต.ห้วยสามพาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายประจักษ์ ประภาการ
นายก อบต.ห้วยสามพาด
โทรศัพท์ : 089-445-9649
นายประจักษ์ ประภาการ
นายก อบต.ห้วยสามพาด
โทรศัพท์ : 089-445-9649

สถิติ sitemap
วันนี้ 45
เดือนนี้14,274
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)39,159
ทั้งหมด 91,935


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ