องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง grade
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก grade
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประการรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานทั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ กรณีที่เทศบาลร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยดำเนินการแทน grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลประเภททั่วไปสายงานประเภทวิชาการกรณีที่เทศบาลร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการแทน grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
find_in_page เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าก้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รพ.สต. ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

info เลือกตั้ง
เอกสารประกาศ