องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
folder งานของกิจการสภา
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1