messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
folder งานของกิจการสภา
find_in_page บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
find_in_page บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
find_in_page บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
find_in_page บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด