messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด ดำเนินการจัด MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ ศาลาประชาคม บ้านอีทุย หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศ ขอความร่วมมือห้ามเผา ไร่นา ขยะและการเผาในที่โล่งทุกประเภทเด็ดขาด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศ เรื่องมาตรการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จในวันที่ 15 มี.ค. 67 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงาน ปิดเสาร์- อาทิตย์ หรือปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 ในวันเวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ" poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่องให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
จัดทำร่างแผนการดำเนินงานและจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามที่คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
คู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
1 - 20 (ทั้งหมด 172 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด