องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file มาตราการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง การขุดดินและถมดิน ฯ พ.ศ.2566 และ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
description ประกาศราคาประเมินที่ดิน (ภ.ด.ส.1)
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts)เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดลงทะเบียน ‘เงินอุดหนุนบุตร’ อายุไม่เกิน 6 ขวบ เดือนละ 600 บาทต่อคน ผ่านแอพ เริ่ม 16 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
photo การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน รถบรรทุกหินวิ่งผ่านถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 11
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file การเปิดรับสมัครสตรี ที่มีรายได้น้อย ขาดโอกาสทางการศึกษา ผู้ว่างงาน และบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ รุ่นที่ 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินโครงการเหมือนแร่โพแทชคำขอประทานบัตร เหมืองใต้ดินที่ 1-4/2547 ของบริษัท เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file จดหมายข่าว เดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
1 - 20 (ทั้งหมด 126 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7