องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานการคลัง
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางกาารเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
description งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศ อบต.ห้วยสามพาด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
description ข้อมูลรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
description การใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่าย จริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1