องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file แผนการดำเนินงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผนการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
find_in_page เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รพ.สต. ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าก้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง (โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลห้วยสามพาด) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสังคม หมู่ที่ ๑๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป บ้านสะอาดนามูล หมู่ที่ ๑๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองแวง บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ บ้านอนามัยไทยเจริญ หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี - บ้านหนองตะไก้ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี – บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๐หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2