องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file แผนการพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file คู่มือความก้าวหน้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file การรับโอน ให้โอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1