องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
folder งานกิจการสภา
photo ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [29 พฤษภาคม2566] poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ได้ติดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง นัดประชุมสภาอบต.ห้วยสามพาด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้ายสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.ห้วยสามพาด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2