messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การรับคำร้องขอขึ้นทะเบียน และรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 19
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 16
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 54
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 50
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 86| ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด