messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
โทรศัพท์ : 089-622-2260
นางสาริกา พนารัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 094-991-1535
นางธนิดา สิงหกุลศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 098-238-8494
นายชาญชัย เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 093-105-2528
นางสาวจีระวัตร เจียรวาปี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 089-274-1053

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด