messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวจีระวัตร เจียรวาปี
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
นายชัยยศ ชลัมพุช
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายพิพัฒน์ หมั่นเก็บ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด