messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
account_box กองคลัง
นางธนิดา สิงหกุลศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 098-238-8494
นายอรรถพล โสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาววัชราภรณ์ เสนสุข
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวละอองดาว ควันไชย
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสาวรจนา คำเบ้าเมือง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิชุดา โพธิราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวคัทลียา แสงตัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด