องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายประจักษ์ ประภาการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 089-445-9649
นายองอาจ ปิ่นละออ
รองนายกองค์การบริหารส่นตำบล
โทรศัพท์ : 080-193-9599
นางสาวดวงจันทร์ คุณโน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 080-407-6070
นายสมชัย กุลไพศาล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 086-038-5934