องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลห้วยสามพาด (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยสามพาด ครั้งที่ 2) [31 พฤษภาคม 2566]
โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลห้วยสามพาด (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยสามพาด ครั้งที่ 1) [19 พฤษภาคม 2566]
ร่วมกิจกรรมวันแห่งครอบครัวและรับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น [28 เมษายน 2566]
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลห้วยสามพาด ประจำปี 2566 [12 เมษายน 2566]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 [10 เมษายน 2566]
โครงการเสริมพลังกลไกด้านครอบครัวเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัว ตำบลห้วยสามพาด [29 มีนาคม 2566]
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยสามพาดต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 [7 กุมภาพันธ์ 2566]
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี [26 มกราคม 2566]
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลห้วยสามพาด(ศพอส.) [29 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมเปิดงานแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสามพาดอุ่มจาน ประจำปี 2565 [28 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - 10 (ทั้งหมด 142 รายการ)