องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
????????️ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ???? เวลา 08.00 น. ????‍ นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาด ???? พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมพิธีเปิดกุฏิชีวาภิบาลเพื่อดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธติดเตียง... [22 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาด เข้าร่วมต้อนรับคณะทำงานการตรวจนิเทศโครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน... [16 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาด ลงพื้นที่ตรวจถนนคลส. บ้านโนนคำมี ม.2 ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี [16 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาด พร้อมด้วย นางสาวจีระวัตร เจียรวาปี ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมโครงการคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ... [16 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาด พร้อมด้วย นายขจร ทัศคร หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง มอบเสื้อกีฬา ให้กับ สมาชิกสภาอบต. ทั้ง 13 หมู่บ้าน... [15 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกัน นำส่งขยะอันตรายชุมชน ภายใต้โครงการจัดการขยะอันตรายประจำปี พ.ศ. 2567... [14 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาด พร้อมด้วย นางดรุณี พริ้งพัฒนพงษ์ ปลัดอบต. นางธนิดา สิงหกุลศิริ ผอ.กองคลัง นายขจร ทัศคร หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ... [14 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาดพร้อมด้วย ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอบต. และประชาชน เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2... [13 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาดพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดอบต.ห้วยสามพาด หัวหน้าราชการ และ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาอบต. ... [8 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาด พร้อมด้วย นางสาวดวงจันทร์ คุณโน รองนายกอบต.ห้วยสามพาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ... [7 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 - 10 (ทั้งหมด 282 รายการ)