องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลห้วยสามพาด (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยสามพาด ครั้งที่ 1)
รายละเอียด : วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลห้วยสามพาด (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยสามพาด ครั้งที่ 1) พร้อมด้วย นายองอาจ ปินลออ , น.ส.ดวงจันทร์ คุณโน รองนายก อบต. และนายสมไชย กุลไพศาล เลขานุการ นายก อบต. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยสามพาดจำนวน 78,000 บาท ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันายน 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน ณ อาคาร ศพอส.ตำบลห้วยสามพาด
ผู้โพส : admin