องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลห้วยสามพาด ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจรินศักดิ์ สงสุวรรณ นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาด ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการ“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลห้วยสามพาด ประจำปี 2566” เพื่อเป็นการกระตุ้น เตือนให้สังคมตระหนักในคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ครอบครัวหันมาดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น และเป็นการเผยแพร่ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุและสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ชุมชน อีกทั้งยังสนับสนุนให้สังคมร่วมรับประโยชน์จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ที่แสดงออกถึงความเคารพนับถือผู้มีพระคุณ และความกตัญญู พร้อมกับการขอขมา รับพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ผู้โพส : admin