องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ร่วมกิจกรรมวันแห่งครอบครัวและรับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น
รายละเอียด : วันที่ 28 เมษายน 2566 นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาด มอบหมายให้ น.ส.จีระวัตร เจียรวาปี ผอ.กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมงานวันแห่งครอบครัว เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ครอบครัวไทยในยุคปัจจุบัน และ เห็นถึงความสำคัญของการดูแลครอบครัวแต่ละช่วงวัย ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น ระดับจังหวัด ซึ่ง น.ส.จีระวัตร เจียรวาปี ผอ.กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ระดับจังหวัด” เนื่องในวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 โดยมี นายประนอม อุทรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้โพส : admin