ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไร่ตาถินข้าง อบต ห้วยสามพาด บ้านสะอาดนามูล หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง