ชื่อเรื่อง : ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง การขุดดินและถมดิน ฯ พ.ศ.2566 และ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
รายละเอียด : ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง การขุดดินและถมดิน ฯ พ.ศ.2566 และ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 โดยสามารถให้คำแนะนำ ติชม หรือให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบัญญัติฯ ทั้ง 2 ฉบับ ให้มีความรัดกุม ชัดเจน และสามารถปรับเข้ากับบริบทในพื้นที่ในเขตตำบลห้วยสามพาดได้ โปรดแสดงความคิดเห็นได้ที่ Google Form และ QR Code ข้างล่างนี้ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ชื่อไฟล์ : 0qV8gvbMon33500.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vXAHoU1Mon33510.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้