องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า grade
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file มาตราการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง grade
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง การขุดดินและถมดิน ฯ พ.ศ.2566 และ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสามพาด เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
find_in_page เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าก้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รพ.สต. ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน