องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
account_box กองช่าง
นายชาญชัย เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0931052528
นายศักรินทร์ วิรุฬปักษี
นายช่างโยธา
นายศักดา จันทมาตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายศราวุฒิ คุณโน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวณิชาพร พลกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิชัย นามโคตร
คนงานทั่วไป