องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายธวัชชัย คามจังหาร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ม.1)
โทรศัพท์ : 087-137-6757
นายวิรัช มุงคำภา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ม.3)
โทรศัพท์ : 098-567-5258
นายสุบรรณ์ ไสวดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2
โทรศัพท์ : 062-235-4888
นายสุรพงษ์ ถาวงค์กลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
โทรศัพท์ : 087-230-8105
นายสุริยา ภูวะฮาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5
โทรศัพท์ : 061-070-4022
นายบุญโฮม วิสาทาโส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6
โทรศัพท์ : 084-727-3512
นายชิดชนก ราชฎี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.7
โทรศัพท์ : 081-053-7151
นายสมบัติ ปาทิสุทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8
โทรศัพท์ : 063-042-0891
นางสุทธี จันทกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9
โทรศัพท์ : 093-546-9198
นายพิทักษ์ อ่อนนอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.10
โทรศัพท์ : 084-428-3726
นายมณเฑียร แสงตารัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.11
โทรศัพท์ : 087-243-9931
นายบุญธรรม แสนบุญศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.12
โทรศัพท์ : 087-216-5750
นายสถาพร หมั่นเก็บ
เลขานุการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.13
โทรศัพท์ : 088-332-9984