องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลห้วยสามพาด (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยสามพาด ครั้งที่ 2) [31 พฤษภาคม 2566]
โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลห้วยสามพาด (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยสามพาด ครั้งที่ 1) [19 พฤษภาคม 2566]
ร่วมกิจกรรมวันแห่งครอบครัวและรับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น [28 เมษายน 2566]
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลห้วยสามพาด ประจำปี 2566 [12 เมษายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
มาตราการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าก้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รพ.สต. ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

thumb_up Facebook อบต.ห้วยสามพาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายประจักษ์ ประภาการ
นายก อบต.ห้วยสามพาด
โทรศัพท์ : 089-445-9649
นายประจักษ์ ประภาการ
นายก อบต.ห้วยสามพาด
โทรศัพท์ : 089-445-9649

สถิติ sitemap
วันนี้ 196
เดือนนี้3,157
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)28,042
ทั้งหมด 77,801


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กยผ.
08/06/2566
08/06/2566
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2568 - 2570
[แบบฟอร์มแผน 3 ปี (สถจ.)]
กพส.
08/06/2566
08/06/2566
การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
กสธ.
08/06/2566
08/06/2566
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
กพส.
08/06/2566
08/06/2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กสธ.
07/06/2566
08/06/2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566
กศ.
08/06/2566
08/06/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22
[เอกสารแนบ]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ