องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศใช้แผนดำเนินงาน อบต.ห้วยสามพาด ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1