messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
folder KM การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
ข้อมูลด้าน Competency ประเภททั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ข้อมูลด้าน Competency ประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ข้อมูล competency ประเภทอำนวยการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ข้อมูล competency ประเภทบริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
การจัดการความรู้ ไตรมาส 4 เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
การจัดการความรู้ ไตรมาส 3 เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
การจัดการความรู้ ไตรมาส 2 เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
การจัดการความรู้ ไตรมาส 1 เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
KM งานพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
แนวทางการจัดการองค์ความรู้ (KM) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด