messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
folder ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 51
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 93
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 120
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 97
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 78
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 103
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปก คำนำ สารบัญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 76
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานงบกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 73
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานสังคมสงเคราะห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 104
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานเคหะและชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 82
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 92
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานรักษาความสงบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 91
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานบริหารคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 72
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 89
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 96
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 86
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 78
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 93
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2559 | เปิดอ่าน : 73
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2558 | เปิดอ่าน : 92
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด