องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ตรานมโรงเรียน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565 จำนวน 47 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านอนามัยไทยเจริญ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านอนามัยไทยเจริญ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่พัก คสล. บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมุ่ที่ 1-หมู่ที่ 10,หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสรา้งรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านอีทุย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไร่ตาถินข้าง อบต ห้วยสามพาด บ้านสะอาดนามูล หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างวัดแสงสว่างธรรมธาราม บ้านอ่ีทุย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนานายกิตติ สีพั่ว บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไร่ตาถินข้าง อบต ห้วยสามพาด บ้านสะอาดนามูล หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปพร้อมบ่อพัก บ้านอนามัยไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงระบบประปา บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. มอก. ชั้น3 ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 105 ท่อน พร้อมบ่พักสำหรับท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 0.40 เมตร ขนาดบ่อพัก 0.800.80 ม. จำนวน 11 ท่อน ความยาวรวม 107 ม. ตามแบบ อบต.ห้วยสามพาด กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. มอก. ชั้น3 ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 105 ท่อน พร้อมบ่พักสำหรับท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 0.40 เมตร ขนาดบ่อพัก 0.800.80 ม. จำนวน 11 ท่อน ความยาวรวม 107 ม. ตามแบบ อบต.ห้วยสามพาด กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านวังขอนกว้าง ม.6- บ้านเชียงกรม ผิวจารจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาณหินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อนกว่า 415 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ห้วยสามพาด กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านวังขอนกว้าง ม.6- บ้านเชียงกรม ผิวจารจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาณหินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อนกว่า 415 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ห้วยสามพาด กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร บ้านวังขอนกว้าง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 475 เมตร ปริมาณหินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 408.50 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,900 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตร บ้านวังขอนกว้าง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 475 เมตร ปริมาณหินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 408.50 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,900 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง บ้านสังคม หมู่ที่ 11 ลูกรังบดอัดแน่นผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ความยาวรวม 240 เมตร โดยมีปริมาณหินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 375.68 ลบ.(ทั้งนี้ตามแบบที่ อบต.ห้วยสามพาด กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนช่วงปิดเทอมระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2566-15 พฤษภาคม 2566 จำนวน 37 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างบุกเบิกถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 9 ผิวจราจรขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 225 เมตร ปริมาณหินลูกรังอดบัดแน่นไม่น้อยกว่า 126 ลบ.ม. หรือมทีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 562.50 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 532 ตารางเมตร (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบที่ อบต ห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 532 ตารางเมตร (ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบที่ อบต ห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านวังขอนกว้าง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 815 เมตร ปริมาณหินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 408.80 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,260 ตร.ม.(ทั้งนี้ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ห้วยสามพาด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านสะอาดนามูล หมู่ที่ 10 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร (ทั้งนี่ตามแบบที่ อบต.ห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก สายรอบหมู่บ้าน บ้านโนนคำมี หมู่ที่ 2 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 238 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลน อบต.ห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก สายรอบหมู่บ้าน บ้านโนนคำมี หมู่ที่ 2 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 238 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลน อบต.ห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร (ทั้งนี่ตามแบบที่ อบต.ห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านสะอาดนามูล หมู่ที่ 10 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มล. ปิดเทอม ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2566 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนช่วงปิดเทอมระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2566-15 พฤษภาคม 2566 จำนวน 37 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ยู.เอช.ที. ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2566 - 15 พฤษภาคม 2566 จำนวน 37 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายท้ายหมู่บ้าน(หนองหัวลิงไปถึงบ้านโคกสง่า) บ้านหนองแก ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 425 เมตร ปริมาณหินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 255 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร (ทั้งนี่ตามแบบที่ อบต ห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยสามพาด หมู่ที่ 1 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ปริมาณหินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 860 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต ห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยสามพาด หมู่ที่ 1 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ปริมาณหินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 860 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต ห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายท้ายหมู่บ้าน(หนองหัวลิงไปถึงบ้านโคกสง่า) บ้านหนองแก ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 425 เมตร ปริมาณหินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 255 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร (ทั้งนี่ตามแบบที่ อบต ห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลาดยางจากแยกทางหลวงชนบทเข้าภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ผิวจราจรขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 188 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ แบบ อบต ห้วยสามพาด กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 9 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบ อบต ห้วยสามพาด กำหนด)พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลาดยางจากแยกทางหลวงชนบทเข้าภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 ผิวจราจรขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 188 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ แบบ อบต ห้วยสามพาด กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 9 ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบ อบต ห้วยสามพาด กำหนด)พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านวังขอนกว้าง หมู่ที่ 6 ไปบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 5 ผิวจราจรขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร (ทั้งนี้ตามแบบที่ อบต ห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเกล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านสังคมถึงหนองบึงกุง บ้านสังคม หมุ่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเกล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านสังคมถึงหนองบึงกุง บ้านสังคม หมุ่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านวังขอนกว้าง หมู่ที่ 6 ไปบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 5 ผิวจราจรขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร (ทั้งนี้ตามแบบที่ อบต ห้วยสามพาด กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
1 - 50 (ทั้งหมด 120 รายการ) 1 2 3